EFEKTĪVĀKAI APGUVEI / Mācāmies mācīties svešvalodas

Svešvalodu mācīšanās un apgūšana ir kā liels izaicinājums, kas dāvā brīvību komunicēt, satikties, izpausties, strādāt un ceļot. Vienam tas ir aizraujošs piedzīvojums, citam – smagi ejams ceļš. Vieni brīnās par savām spējām apgūt svešvalodas, citi – izmisīgi jautā sev „Kāpēc man nesanāk?”.

Nodarbības mērķis –  apgūt praktiskas iemaņas „mācīties svešvalodas”, apbruņojoties ar noderīgiem „instrumentiem”, kas palīdzēs to darīt veiksmīgāk.

Tevi sagaida interesanti zinātnē balstīti fakti par svešvalodas apguves procesa „aizkulisēm”, diagnosticējošie testi, praktiski padomi, progresa veicinoši vingrinājumi, universālas formulas, pieredzes atziņas, sarunas un atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

 • Mācekļu tipi – Vai atpazīsti sevi?
 • Uz rezultātu vērsti un motivējošie uzstādījumi – Kā uzstādīt pareizo kursu?
 • Labvēlīgie un nelabvēlīgie apstākļi – Kā novērtēt savu gatavību?
 • Veicinošie un bremzējošie faktori  – Kādi tie ir?
 • Potenciāla diagnostika /  *MLAT tests
 • Kognitīvo prasmju pielietošana svešvalodu apguvē
 • Efektīvie paņēmieni gramatikas, leksikas, izrunas apguvē /  *vingrinājumi
 • Zināšanu transformēšanas prasme jeb tilts no „galvas mutē” / *vingrinājumi
 • Svešvalodas apguves materiāli un avoti – Kur meklēt, kā izmantot? / piemēri + avoti
 • „Mācīšanās momenta” (learning moment) meklējumos – Kā nepieļaut „pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā”? / formula
 • Motivējošs progresa novērtējums / formula
 • Svešvalodas barjeras  –  Ko ar tām iesākt? Kā pārvarēt?
 • Noslēdzošā saruna, jautājumi un atbildes

Lai pieteiktos, lūgums rakstīt:  linda@englishcoach.lv