BUSINESS ENGLISH / Lietišķā komunikācija

Lietišķā angļu valoda – kā ceļš uz panākumiem darbā un starptautiskā vidē.

Šodien darbs un karjera nav iedomājama bēz labām angļu valodas zināšanām un prasmēm, to pielietojumu darba vajadzībām. Turklāt, mūsdienu darba tirgus pieprasa angļu valodas zināšanas ikkatram.

Sesiju kurss balstās uz biznesa / lietišķas angļu valodas apguvi / nostiprināšanu / paplašināšanu (leksika + gramatika), lietišķo prasmju un iemaņu attīstīšanu un pilnveidošanu. Viens no mērķiem  – padarīt svešvalodu par līdzvērtīgu darba valodu.

Vispārējs ieskats biznesa vidē un jums atbilstošā specifikā ļaus būt spējīgām runāt, izteikties, apspriest un sniegt informāciju angļu valodā.