CASE BASED / Palīdzība

Case Based –  viena vai vairākas sesijas ar mērķi palīdzēt ar angļu valodu konkrētajā (ārkārtas) situācijā:

  • sagatavošanās prezentācijai, sapulcei, viesu uzņemšanai u.tml.;
  •  angļu valodas konsultācija (piem. rakstiskā vai mutiskā teksta rediģēšana)
  • sarunvalodas treniņš;