Koučings

Metode savā pamatā balstās uz “brain-friendly” mācīšanās principiem, apvienojot neirozinātni un koučingu. Šīs pieejas mērķis ir palīdzēt mācīties svešvalodas cilvēkiem, kuri (dažādu iemeslu dēļ) nav spējigi tās apgūt standarta apstākļos, piemērām –  valodu kursos.

 

 

 

Angļu valodas koučings palīdz:

 • adaptēties svešvalodai
 • veicināt izpratni par svešvalodas īpatnībām
 • gūt zināšanas par svešvalodas apguves mehānismiem
 • noteikt un uzstādīt svešvalodas mērķus
 • pārvarēt svešvalodas apgūšanas neveiksmes (noskaidrojot patiesos iemeslus un cēloņus)
 • pārvarēt svešvalodas barjeras
 • „pārvietot” svešvalodu „no galvas mutē”
 • īsākā laikā apgūt vajadzīgo
 • veicināt ātrāku un efektīvāku iegaumēšanu
 • pārslēgties uz „apzinātu mācīšanos”
 • „salabot” svešvalodu jeb tikt vaļā no ieraduma kļūdām
 • sameklēt stiprās puses un iemācīt pielietot tās

SVEŠVALODAS KOUČINGS kā MĒRĶTIECĪGS PIEDZĪVOJUMS!

Svešvalodas koučings ir jāuztver kā piedzīvojums pilns ar izaicinājumiem, šķēršļiem un to pārvarēšanu, sevis izzināšanu un ticēšanu savām spējām. Piedzīvojums, kam nav laika ierobežojuma, bet svarīgākais ir nonākšana savā galamērķī. Svešvalodas koučings nav noteikta apmācības programma vai kurss, kas ir ielikts laika, formāta un konteksta rāmjos.  Tās ir tikšanās starp klientu un kouču.  Galvenais princips ir mācīties ar mērķi pārvaldīt svešvalodu.

AR KO SĀKAS SVEŠVALODAS KOUČINGS?

Pirms piedzīvojums var sākties, notiek pirmā tikšanās starp klientu un kouču. Tikšanās mērķis ir iepazīties, uzzināt vienam par otru, noteikt komforta zonu, radīt drošu un motivējošo vidi. Pēc tam seko saruna svešvalodā ar nolūku noteikt esošo zināšanu un prasmju līmeni, to kvalitāti. Noslēdzoša koučinga saruna palīdz izzināt vajadzības, nospraust mērķi / mērķus, vienoties par tikšanos intensitāti, izrunāt saturu u.t.t. Kā likums (it īpaši iesācējiem) pirmā koučinga sesija ir veltīta vispārīgam ieskatam svešvalodā, ar mērķi iepazīties ar tās vēsturi, kultūru, īpatnībām un atšķirībām no dzimtās valodas. Šī informācija palīdz māceklim skaidrāk saredzēt un noteikt “mērogu”, kas savukārt mazinās stresu un bailes no nezināmā.

KAS JŪS SAGAIDA, APGŪSTOT ANGĻU VALODU AR KOUČINGA PIEEJAS PALĪDZĪBU? 

Svešvalodas apgūšana ir kā nepārtraukts process, nevis 90 min priekšmeta stunda. Valoda ir jāuztver kā daļa no sevis, kas mājo līdzās, nevis kā ārējais apstāklis. Pieņemot šo, mēs sev palīdzam nostāties uz veiksmes ceļa, kas ved līdz galamērķim .

Satura veidošana un intensitāte pilnībā pieder māceklim. Diemžēl, tradicionālo mācību materiālu (mācību grāmatas, darba grāmatas u.c.) saturs bieži vien ir tālu no mācekļa realitātes, vērtībām un interesēm, kas nemotivē uz nepārtrauktu svešvalodas apgūšanu. Tas daļēji izskaidro faktu, kādēļ daudzi pēc kursu pabeigšanas un nokārtota eksāmena tā arī neuzdrošinās lietot svešvalodu. Svešvalodas koučinga uzdevums ir sasaistīt saturu ar realitāti, vērtībām, vajadzībām un interesēm.

Svešvalodas koučinga uzdevums ir panākt mācekļa iesaistīšanos procesā, kur abi gan koučs, gan klients ir līdzvērtīgi partneri, kas veido partnerattiecības, balstītas uz uzticēšanos, atbalstu un ieguldījumu.

Svešvalodas koučinga atslēgvārds ir elastība (flexibility), jeb spēja pielāgoties. Tādēļ intensitāti, ilgumu, metodiku u.c. nosaka katra klienta individuālās īpašības un spējas. Tas arī maksimāli ļauj māceklim atrasties savā komforta zonā. Spēja pielāgoties arī dzen nozīmē mainīt kursu, pieeju vai pat mērķi, ja to pieprasa apstākļi jebkad un jebkur.

Gadījumos kad klientam nav problēmas ar svešvalodas zināšanām, bet ar uzdrīkstēšanos tās lietot, daudz laika tiek veltīts stresa un baiļu pamata noskaidrošanai, to apzināšanai un likvidēšanai.  Koučinga tehniku pielietojums svešvalodu apgūšanā  sekmē brain friendly (smadzenēm draudzīgs) mācīšanos, kas atstāj dziļāku un ilgtermiņa efektu.

 KO SAGAIDĪT NO SVEŠVALODAS KOUČA?

Pirmkārt, svešvalodas koučs ir Jūsu partneris, kam var uzticēties, kas atbalstīs un ļaus kļūdīties, kurš sniegs objektīvu vērtējumu un palīdzēs atklāt potenciālu, uzturēt motivāciju. Koučs ir Jūsu ceļojuma sabiedrotais – zinošs, uzticams un atbalstošs.

Svešvalodas koučs ir kā ārējais “kairinātājs” (stimulus), kas liks “smadzenēm kustēties”, prasmēm pilnveidoties, spējām būt! “Jūs nekad nepalielināsiet savu potenciālu ne vienā no nozarēm bez koučinga. Tas ir neiespējami. Jūs varat būt labs. Pat labāks par pārējiem. Bet bez ārējā ieguldījuma Jūs nekad nebūsiet tik lielisks cik vien tas ir iespējams” -Andy Stanley-

Svešvalodas koučs ir informātors, kurš dalīsies ar vietējā un globālā mēroga svaigāko informāciju, jaunākiem trendiem, atklājumiem un inovācijām. Palīdzēs paplašināt redzesloku un atklāt līdz šim nezināmo.

Svešvalodas koučs ir guru, kas ievedīs Jūs neirozinātnes pasaulē, atklājot noslēpumus par prāta spējām, izskaidrojot smadzeņu uzbūvi un visus procesus, kuri notiek Jūsu galvā, kad apgūstat svešvalodu. Koučs palīdzēs tikt vaļā no svešvalodas barjeras, bailēm un kompleksiem. Palīdzēs būt brīvam, iemācīs baudīt svešvalodas spējas un būt to pavēlniekam.

Un, beidzot, svešvalodas koučs ir padomdēvējs, kas sniegs padomus veiksmīgākai svešvalodas gramatikas un vārdu krājuma apguvei un iegaumēšanai. Ieteiks treniņus izrunai, runātprasmei, klausīšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmēm. Ierādīs pašizglītošanās iespējas. Sniegs palīdzību reālajās situācijās (sagatavošanās prezentācijai, dokumentu sagatavošana, tulkošana, sarakste svešvalodā u.c.)

VAI SVEŠVALODAS KOUČINGS IR DOMĀTS JUMS?

 • Ja ir apmeklēti neskaitāmi angļu valodas kursi bez vēlamā rezultāta, svešvalodas koučings IR DOMĀTS JUMS!
 • Ja ir nepieciešama angļu valodas prakse (regulāra vai uz noteiktu laiku), svešvalodas koučings IR DOMĀTS JUMS!
 • Ja ir nepieciešams aizpildīt robus, tikt vaļā no ieraduma kļūdām (troubleshooting), svešvalodas koučings IR DOMĀTS JUMS!
 • Ja vēlaties uzlabot svešvalodas prasmes vai tās kvalitāti, svešvalodas koučings IR DOMĀTS JUMS!
 • Ja esat iesācējs un vēlaties iegūt pirmo pozitīvo pieredzi ar angļu valodu, svešvalodas koučings IR DOMĀTS JUMS!
 • Jā joprojām cinaties ar svešvalodas barjerām, izjūtat diskomfortu, lietojot svešvalodu – svešvalodas koučings IR DOMĀTS JUMS!

Sazinies ar mani

Priecāšos atbildēt uz visiem jautājumiem, kā arī uzsākt sadarbību.