Seminārs „Mācāmies mācīties svešvalodas” (The Learning Brain) sniegs iespēju izzināt svešvalodas apgūšanas procesus un mehānismus no zinātnes viedokļa, atrast valodas mājvietu, rast atbildes uz daudziem jautājumiem par svešvalodas apguvi.

Semināra „Mācāmies mācīties svešvalodas” mērķis ir sniegt izpratni par mehānismiem, kurus iedarbina svešvalodu apguves process. Tas ir noderīgs visiem, kas mācās vai plāno mācīties kādu svešvalodu.

Tikšanas laikā runāsim par smadzeņu anatomiju, mehāniku, ķīmiju un plasticitāti; dzimtās un svešās valodas mājvietu, uztveri un attīstību; atmiņas mehānisma darbības principiem; svešvalodas barjeru, jeb kur slēpjas drosme; pieauguša un bērna kognitīvām spējām apgūt svešvalodas; svešvalodas veiksmīgas apgūšanas padomiem.

Katram būs dota iespēja paeksperimentēt ar sevi, atsaukt atmiņā un izanalizēt iepriekš sastaptas situācijas, atbildēt uz sevis uzdotiem jautājumiem par svešvalodas apgūšanu, piem. „Kādēļ nevaru parunāt reālajā dzīvē?”, „Kā tikt vaļā no gramatikas kļūdām?” „Kā atcerēties vārdus?” u.c., kā arī apbruņoties ar vērtīgiem padomiem uz nākotni.