CASE BASED / palīdzība

Case Based ir viena vai vairākas sesijas ar mērķi palīdzēt ar angļu valodu konkrētajā (ārkārtas) situācijā:

– sagatavošanās prezentācijai, sapulcei, viesu uzņemšanai u.tml.;

– angļu valodas konsultācija (piem. rakstiskā vai mutiskā teksta rediģēšana)

– sarunvalodas treniņš;