BUSINESS ENGLISH / lietišķā valoda

 Lietišķā angļu valoda – kā ceļš uz panākumiem darbā un starptautiskā vidē.

Šodien darbs un karjera nav iedomājama bēz labām angļu valodas zināšanām un prasmēm, to pielietojumu darba vajadzībām. Šīs dienas darba tirgus pieprasa svešvalodu zināšanas cilvēkiem, kuri ir saistīti ar aktīvu klientu apkalpošanu, produkcijas un pakalpojumu importu/eksportu, darbošanos ārējos tirgos, ārzemju investoru piesaisti u.t.t.

Sesiju kurss balstās uz biznesa angļu valodas apguvi / nostiprināšanu / paplašināšanu (leksika + gramatika), lietišķo prasmju un iemaņu attīstīšanu un pilnveidošanu. Viens no mērķiem  – padarīt svešvalodu par līdzvērtīgu darba valodu.

Vispārējs ieskats biznesa vidē un jums atbilstošā specifikā ļaus būt spējīgām runāt, izteikties, apspriest un sniegt informāciju angļu valodā.