GENERAL ENGLISH / sarunvaloda

Valoda – kā saziņas līdzeklis visiem dzīves gadījumiem.

Sesiju kurss ir orientēts uz vispārējās angļu valodas apguvi, svešvalodas prasmju (runāšana, klausīšanās, lasīšana, rakstīšana) un iemaņu attīstīšanu un pilnveidošanu.

Sesiju laikā:

– apgūsim / nostirpināsim / paplašināsim vārdu krājumu par jums interesantām tēmām;

– apgūsim / nostiprināsim / uzlabosim valodas mehāniku, jeb gramatiku atbilstoši jūsu līmenim un mēŗkim;

– nostiprināsim / uzlabosim runātprasmi, ļaujot svešvalodai kļūt par saziņas līdzekli.