SKILLS BASED / prasmes

Skills-based kurss piedāvā jebkuras prasmes pilnveidošanu angļu valodā. Sesijas paredz nepieciešamas leksikas apguvi, labākas prakses piemērus, praktiskus vingrinājumus un treniņus – reālo iespēju sagatavoties reālajām situācijām.

 

 

Šodien cilvēki meklē iespēju attīstīt vai pilnveidot sekojošās prasmes angļu valodā:

Small talk jeb neformālā saruna;

Job interview jeb sevis pārdošanas prasmes;

Presentation Skills jeb māksla uzstāties un prezentēt;

Meeting Skills jeb prasme piedalīties un vadīt sapulces;

Telephoning jeb saziņa pa telefonu;

Customer Care jeb klientu apkalpošana;